FORMULAR
de înregistrare
(„Stagii de formare profesională continuă
a cadrelor didactice și de conducere”)

Noutăţi / Anunţuri

ANUNȚ
Pledoarii de recunoștință și aprecieri ale profesionalismului colaboratorilor Institutului de Științe ale Educației
În atenția cadrelor didactice și de conducere din învățământul general!
Stimați colegi! Administrația Institutului de Științe ale Educației Vă informează despre demararea procedurii de reorganizare prin absorbție a Institutului de Științe ale Educației: (Ord. MECC nr. 752 din 21.07.2022)
Scrisoare deschisă către Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova privind stoparea procesului de absorbție a Institutului de Științe ale Educației.
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI organizează la 21 octombrie 2022 conferința științifică cu participare internațională EDUCAȚIA DE CALITATE ÎN CONTEXTUL PROVOCĂRILOR SOCIETALE
Training on-line Tema: MODELE ȘI STRATEGII DE RECONFIGURARE A PROCESULUI DE ÎNVĂȚARE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL
Training on-line cu Tema: STRATEGII DE RECONFIGURARE A PROCESULUI DE ÎNVĂȚARE
Training on-line cu Tema: MODELE ȘI STRATEGI DE RECONFIGURARE A PROCESULUI DE ÎNVĂȚARE
Se anunţă susţinerea tezei de doctor, Candidat GAVRILIȚĂ Lucia, Conducător ştiinţific ȘLEAHTIȚCHI Mihai, doctor habilitat în psihologie, doctor în pedagogie, conferențiar universitar
Catedra Psihopedagogie şi Management Educaţional din cadrul IȘE organizează on-line în data de 27.05.2022, începând cu ora 14.00, Seminarul metodologic „MANAGEMENTUL EFICIENT AL PROIECTELOR: OPORTUNITATE DE SUCCES ORGANIZAȚIONAL”
Luni, 16 mai 2022, la ora 13:00 în ședința SȘP, 511.03 – Psihologie socială, din cadrul IȘE va fi examinată teza de doctor habilitat în psihologie a dnei PALADI Oxana,