INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

anunţă admiterea la studii superioare, ciclul II masterat,

pentru anul de învăţământ 2015 -2016, în bază de contract, la specializările:

Domeniul „Ştiinţe ale Educaţiei”:

 • Management educaţional;
 • Didactica disciplinelor filologice;
 • Didactica disciplinelor reale;
 • Didactica disciplinelor socioumanistice;
 • Psihopedagogie în învăţămîntul primar;
 • Psihopedagogie preşcolară.

Domeniul „Ştiinţe sociale”:

 • Asistenţa psihologică în sistemul educaţional;
 • Psihologia educaţiei timpurii;
 • Asistenţa psihopedagogică a persoanelor cu CES;
 • Psihologie socială şi corecţională.

Studiile superioare de masterat în cadrul IŞE asigură:

a) aprofundarea/specializarea într-un domeniu de formare;

b) formarea specialiştilor de înaltă calificare;

c) dezvoltarea competenţelor de cercetare ştiinţifică;

d) dezvoltarea competenţelor profesionale în domeniul solicitat.


Candidaţii la studii superioare, ciclul II, masterat, vor prezenta următoarele acte:

-cererea de admitere la concurs;

-actul de studii şi suplimentul la diplomă, în original şi xerocopia acestora;

-certificatul medical (formular 086-U);

-buletinul de identitate în original şi xerocopia acestuia;

-xerocopia carnetului de muncă;

-4 fotografii 3x4.


Candidaţii la studii superioare, ciclul II, masterat, vor susţine:

-proba complexă la disciplina de profil;

-testul de verificare a competenţelor lingvistice la una dintre limbile străine;

-testul de verificare a competenţelor de utilizare a computerului.


Perioadele de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii superioare, ciclul II, masterat, pentru anul de învăţământ 2015-2016, sunt stabilite după cum urmează:

 

 

 • depunerea cererilor: 
20 iulie – 22august;
 • desfăşurarea probelor de concurs: 
24 august;
 • anunţarea rezultatelor: 
25 august;
 • contestaţiile cu privire la rezultatele susţinerii probelor – 24 ore de la anunţarea rezultatelor.

 

Comisia de admitere îşi desfăşoară activitatea în sala 101 A, etajul 1, str. Doina 104, Chişinău, tel. 022 468732


Programul de lucru al Comisiei de Admitere este următorul:

Luni – vineri, între orele 09.00 – 17.00

Sâmbătă, între orele 09.00 – 14.00


Notă: Conform dispoziţiei Ministerului Educaţiei 03/14-569 din 03.07.2014, taxa pentru serviciile de perfectare a documentelor la admiterea în învăţământul superior constituie 30 leipentru un dosar. Taxa se achită de către candidat la contabilitatea IŞE (et. III).