Sectorul Parteneriate Educaţionale

Tema proiectului: 15.817.06.17A Elaborarea mecanismelor şi metodologiilor pedagogice de conjugare a parteneriatului şcoală-familie-comunitate pentru asigurarea coeziuni sociale şi oferirea unei educaţii de calitate

Obiectivele generale ale proiectului de cercetare pe perioada anilor 2015-2018
  1. Diagnosticarea sistemului educaţional din Republica Moldova privind modalităţile de implicare a şcolii, familiei, comunităţii în asigurarea coeziunii sociale şi oferirea unei educaţii de calitate;
  2. Elaborarea unei strategii comprehensive, integratoare de consolidare/interacţiune/motivare a tuturor actorilor implicaţi (şcoală-famile-comunitate) în vederea asigurării coeziuni sociale şi oferirea unei educaţii de calitate; elaborarea mecanismelor eficiente de motivare/implicare a comunităţii şi familiei în educaţie pentru stimularea spiritului de responsabilitate şi contribuţie a factorilor interesaţi în asigurarea unei educaţii de calitate; elaborarea mecanismelor sistemice de interacţiune/ conjugare a eforturilor familiei, comunităţii, administraţiei publice locale pentru asigurarea unei coeziuni sociale şi oferirea unei educaţii de calitate.
  3. Elaborarea metodologiilor de responsabilizare a familiei, administraţiei publice locale, comunităţii, instituţiilor de învățământ, privind asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la educaţia de calitate; elaborarea metodologiilor pentru asigurarea educaţiei parentale eficiente în vederea îmbunătăţirii practicilor/metodologiilor de educaţie a copiilor.
  4. Pilotarea metodologiilor privind promovarea parteneriatelor în educaţie în vederea consolidării coeziunii sociale şi oferirea unei educaţii de calitate. Elaborarea recomandărilor pentru implementarea strategiilor pedagogice de  intervenţie în vederea îmbunătăţirii coeziunii sociale şi asigurarea unei educaţii de calitate.

Obiectiv-cadru în 2018: Pilotarea metodologiilor privind promovarea parteneriatelor în educaţie în vederea consolidării coeziuni sociale şi oferirea unei educaţii de calitate. Elaborarea recomandărilor pentru implementarea strategiilor pedagogice de intervinţie în vederea îmbunătăţirii coeziunii sociale şi oferirea unei educaţii de calitate.

Director de proiect Angela Cara, dr., conf. cerc.

Echipa de cercetare:
Globu Nelea, dr. în şt.ped.,
Cara Angela, dr., conf. cerc., cercetător ştiinţific coordonator
Solovei Rodica, dr., conf. cerc., cercetător ştiinţific coordonator
Baciu Sergiu, dr. hab., conf. univ., cercetător ştiinţific superior
Orîndaş Lilian, cercetător ştiinţific
Strechie Maria – dr. în sociologie, conf. univ., cercetător ştiinţificActivitatea Ştiinţifică şi Inovaţională în anul 2016

Activitatea Ştiinţifică şi Inovaţională în anul 2015