Sectorul Limbă și Comunicare
 

 

Sectorul Limbă și Comunicare

 

Maria HADÎRCĂ, Dr.conf.cerc., şef sector 

Proiect de cercetare:
Strategii pedagogice ale formării vorbitorului cult de limbă română din perspectiva educaţiei europene pentru limbi (15.817.06.15.A)

REZUMATUL PROIECTULUI

    Proiectul îşi propune să promoveze o viziune complexă asupra fenomenului de cultură a comunicării  la nivelul educaţiei preuniversitare, să fundamenteze posibilităţi de investigare, ample şi diverse, şi de implementare a strategiilor pedagogice în aspectul formării unui elev, vorbitor cult al limbii române, nativ şi alolingv.

    Demersul acţional prevede  examinarea documentelor de politici lingvistice și educaționale  în domeniu; elaborarea modelelor de eficientizare a formării vorbitorului cult de limbă română, inclusiv a vorbitorului alolingv; valorificarea experimentală a modelelor elaborate; sistematizarea rezultatelor şi elaborarea recomandărilor practice de  eficientizare a procesului educaţional pentru formarea vorbitorului cult de limbă română.

    Relevanţa proiectului rezidă în existenţa, la oră actuală, a unei situaţii de risc vizând distanţa dintre ştiinţa despre limbă şi cultura utilizării limbii, care se măreşte rapid şi prefigurează noi necesităţi de revizuire a faptului cum învăţăm limba română în şcoală, cum determinăm eficienţa demersului educaţional şi care este impactul cunoştinţelor, capacităţilor şi atitudinilor în formarea unei personalităţi lingvistice culte.

    Metodele teoretico-practice utilizate în cercetare vizează analiza calitativă a datelor, analiza de conţinut, abordarea sistemică a fenomenelor cercetate, cercetarea euristică şi combinatorică, metoda constructivistă şi observarea participativă; metoda expertizei calificate; metode statistice.

    În calitate de finalitate valorică, proiectul îşi propune elaborarea şi fundamentarea pedagogică a (a) strategiei pedagogice a culturii comunicării elevilor şi (b) a instrumentarului metodologic al formării elevului ca vorbitor cult în cadrul unei comunicări eficiente în limba română.

    Modelele pedagogice elaborate şi validate experimental vor constitui repere de extindere a practicii educaţionale şi în raport cu învăţarea altor limbi. Acest fapt va conduce, în ultimă instanţă, la perceperea limbii române ca instrument  de colaborare și conviețuire,  precum şi la edificarea, prin axiologia limbii române, a sentimentului de pace socială.


Obiectivele proiectului 

 1. Examinarea documentelor de politici lingvistice și educaționale, studiul practicii școlare pentru determinarea nevoilor de consultanță și asistență metodologică a cadrului didactic la formarea vorbitorului cult de limbă română.
 2. Elaborarea modelelor de eficientizare a formării vorbitorului cult de limbă română, inclusiv a vorbitorului alolingv prin învăţarea unor discipline în limba română; de evaluare a competenţelor comunicativ-lingvistice ale elevilor, racordate la perspectiva educaţiei europene pentru limbi.
 3. Valorificarea experimentală a modelelor de eficientizare a formării vorbitorului cult de limbă română; de evaluare a competenţelor comunicativ-lingvistice ale elevilor şi a instrumentarului pedagogic aferent.

Sistematizarea rezultatelor experimentale şi elaborarea recomandărilor practice de  eficientizare a procesului educaţional pentru formarea vorbitorului cult de limbă română. 

 


Echipa de cercetători
 • Hadîrcă Maria -Şef sector 
 • Callo Tatiana - cercetător şt. principal
 • Ghicov Adrian - cercetător şt. coordonator 
 • Cazacu Tamara - cercetător şt.  coordonator 
 • Bâlici Vera - cercetător şt. superior
 • Suruceanu Maria - cercetător ştiinţific
 • Mariana Marin - cercetător şt. superior
 • Dermenji-Gurgurov Svetlana - cercetător şt.
 • Grîu Natalia - cercetător şt. stagiar
 • Vlas Lidia - cercetător şt. stagiar 

 

 

Anul 2017 
Anul 2016
Anul 2015