Sectorul Asistența Psihologică în Educație
 

Sectorul Asistența Psihologică În Educație


Aglaida BOLBOCEANU,
șef sector, director de proiect,
profesor cercetător, doctor habilitat în psihologie
Telefon: 022460029


 
PROIECT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ
fundamentală și aplicativă pentru anii 2015-2018
15.817.06.05 F 

Titlu: EPISTEMOLOGIA ŞI PRAXIOLOGIA ASISTENŢEI PSIHOLOGICE A ÎNVĂŢĂRII PE TOT PARCURSUL VIEŢII

EPISTEMOLOGY AND PRAXIOLOGY OF PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE OF LIFELONG LEARNING

Obiectivele proiectului de cercetare:
 • Modalități de abordare științifică a problemei de cercetare. Analiza politicilor educaționale naționale şi internaționale referitor la asistența psihologică şi a situației curente a învățării pe tot parcursul vieții.
 • Determinarea resurselor şi barierelor psihosociale ale personalității şi elaborarea strategiei de dezvoltare a asistenței psihologice din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții.
 • Elaborarea şi experimentarea metodologiilor şi instrumentelor de asistență psihologică a învățării pe tot parcursul vieții.
 • Elaborarea materialelor pentru aplicare în activitatea psihologului la nivelul unității educaționale; crearea unei platforme de aplicare în vederea validării şi diseminării rezultatelor obținute în cadrul proiectului.
ECHIPA DE CERCETARE:
 • Bolboceanu Aglaida - doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător, director de proiect
 • Bucun Nicolae - doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, cercetător științific principal
 • Cucer Angela - doctor în psihologie, cercetător științific coordonator
 • Furdui Emilia - cercetător științific
 • Batog Mariana - cercetător științific
 • Mihailov Veronica - cercetător științific
 • Vrabii Violeta - cercetător științific stagiar
 • Purici Ion – dr.biologie, cercetător științific superior
 • Tarnovschi Ana - dr.psihologie, cercetător științific
 • Cerlat Raisa – cercetător științific
În realizarea proiectului sunt implicați și doctoranzii din sector.

Sectorul Asistența Psihologică În Educație

Membrii sectorului Asistenţă Psihologică în Educaţie

Obiectiv general stabilit pentru anul 2018
 • Crearea unei platforme on-line de validare şi diseminare a rezultatelor obţinute în cadrul proiectului. Elaborarea raportului ştiinţific general la proiect. 
Obiective de referință
 • Elaborarea conceptului platformei de aplicare în vederea validării şi diseminării rezultatelor obţinute.
 • Proiectarea activităţilor de aplicare şi diseminare a informaţiei referitor la asistența psihologică a învățării pe tot parcursul vieții (ÎPTPV) pentru platforma on-line.
 • Aplicarea platformei on-line în vederea validării şi diseminării asistenţei psihologice a ÎPTPV. 
 • Elaborarea recomandărilor de ordin startegic referitor la asistenţa psihologică a ÎPTPV.
 • Sistematizarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectului Epistemologia şi praxiologia asistenţei psihologice a învăţării pe tot parcursul vieţii.
Indicatori de rezultat/ţintă
 • Conceptul platformei. Statutul platformei ca unitate de cercetare formare în contextul ÎPTPV.
 • Set de materiale cu caracter instructiv (materiale explicative, proceduri de diagnostică şi intervenţie, unelte de evaluare  pentru procesul de consiliere şi instruire on-line).
 • Informaţii cu referire la aplicarea platformei on-line şi eficienţa ei.
 • Recomandări generale referitor la organizarea şi promovarea asistenţei psihologice a ÎPTPV.
 • Auxiliar ştiinţifico-didactic. Concluzii generale, recomandări de implementare; direcţii de dezvoltare a cercetărilor la subiectul „asistenţa psihologică în sistemul de învăţare pe tot parcursul vieţii”.


Activitatea Ştiinţifică şi Inovaţională în anul 2016