CATEDRA EDUCAŢIE SOCIALĂ, ARTISTICĂ ŞI TEHNOLOGICĂ

Catedra Educaţie Socială, Artistică şi Tehnologică activează sub semnul cugetării povăţuitoare Cunoaşterea înseamnă împlinire şi se bazează pe valori unanim acceptate: responsabilitate, competenţă, spirit de echipă, credinţă, respect, onestitate.

  

Şef Catedră  
SOLOVEI Rodica,
dr. în istorie, conf. univ.

Resurse umane:

 • Solovei Rodica, dr. în istorie, conf. univ. 
 • Petrovschi Nina, dr. hab. ped., conf.
 • Belîi Vitalie, dr. în filosofie,. conf. univ.
 • Moraru Emilia, dr. în studiul artelor, conf. univ.
 • Sochircă Vitalie, dr. în geogr., conf.univ.
 • Vitcovschi Ala, dr. ped., conf. univ.
 • Moşin Octavian, dr. în teologie, conf. univ.
 • Roşcovan Serafima, lector univ.
 • Hâncu Ionela, lector univ.
 • Nicolaescu Gheorghe, lector univ.
 • Orândaş Lilian, lector univ.
 • Boldirescu Sergiu, lector univ.
 • Malarciuc Ludmila, lector univ.
 • Savin Maria, master ped., metodistă
 
Catedra Educaţie Socială, Artistică şi Tehnologică are ca obiectiv principal dezvoltarea profesională şi personală a cadrelor didactice, prin promovarea stagiilor de formare profesională continuă de calitate la disciplinele din ariile curriculare Educaţie Socioumanistică, Arte şi Tehnologii.
 
Domenii de competenţă ale catedrei:
 • Realizarea stagiilor de formare profesională continuă pentru profesorii de Istorie, Geografie, Educaţie civică, Educaţie muzicală, Educaţie tehnologică, Educaţie plastică, Religie, Psihopedagogia artelor.
 • Realizarea stagiilor de formare profesională continuă pentru conducătorii muzicali din instituţiile de învăţământ preşcolar;
 • Organizarea şi desfăşurarea  cursurilor de recalificare/ calificare profesională la disciplinele Istorie, Geografie, Educaţie civică, Educaţie tehnologică.
 • Coordonarea şi desfăşurarea activităţilor extracurs: vizite de documentare în instituţii/organizaţii de profil, excursii tematice, întâlniri cu personalităţi din domeniul educaţiei şi culturii etc;
 • Consilierea metodologică a cadrelor didactice pe diferite problematici ale didacticii disciplinei de specialitate.
 • Realizarea stagiilor de formare în baza unor module tematice; desfăşurarea trainingurilor, seminarelor metodologice, workshop-urilor. 
Oferta de programe de formare profesională continuă în anul 2018
 • Programe de formare profesională continuă complexă - 150 de ore contact direct (trei săptămâni). Numărul respectiv de ore favorizeaza acumularea a 20 de credite profesionale obligatorii.  

Programele includ patru module:   

  • Modulul A - Didactica disciplinei şcolare. 
  • Modulul B – Psihopedagogie. 
  • Modulul C - Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în educaţie. 
  • Modulul D - Dezvoltarea profesională. 
 • Programe de formare profesională continuă de scurtă durată (monomodulare), în baza unor problematici relevante şi de interes major pentru cadrele didactice. 
 • Programe de calificare suplimentară la disciplinele Istorie, Geografie, Educaţie civică, Educaţie tehnologică.
  • Sesiunile de formare se realizează prin aplicarea tehnologiilor didactice active şi interactive specifice instruirii adulţilor şi în baza conceptelor Educaţie centrată pe cel ce învaţă; Pedagogia centrată pe competenţe; Educaţie incluzivă; Educaţie axiologică etc. 
  • În cadrul modulului Dezvoltare profesională cadrele didactice beneficiază de consiliere metodologică vizând atestarea cadrelor didactice (elaborarea raportului de autoevaluare/ lucrării metodice) etc.
 
Subiectele abordate în cadrul stagiilor valorifică tematici actuale şi utile, cum ar fi:
 • Motivaţia pentru învăţare;
 • proiectarea didactică constructivistă; 
 • integrarea intra- şi inter-disciplinară în contextul formării competenţelor şcolare;
 • specificul evaluării rezultatelor şcolare din perspectiva formării de competenţe;
 • metodologia didacticii interactive;
 • metoda proiectelor în cadrul procesului educațional;
 • metodologia de implementare a standardelor de competenţă profesională ale cadrelor didactice;
 • învăţarea asistată la calculator; softurile educaţionale;
 • cultura comunicării;
 • praxiologia activităţii de dirigenţie; 
 • modalităţi de creare a mediului educaţional incluziv;
 • modalităţi psihosociale de protecţie a integrităţii psihice a elevului.
 • etc.
Profesorii efectuează practica pedagogică în instituţii de învăţământ din municipiul Chişinău şi beneficiază de activităţi extracurs tematice: vizite de studiu în diverse instituţii/organizaţii de profil (Muzeul Memoriei Neamului, Centrul Republican pentru Copii şi Tineret Artico, Muzeul de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Muzeul de Istorie a oraşului Chişinău (Turnul de apă) Centrul Hidrometeorologic, Galeria de Artă Constantin Brâncuşi, Muzeul de Etnografie şi Istorie Naturală, Muzeul Naţional de Artă a Moldovei, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului,  Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri etc.).

Experienţa  profesională
Membrii Catedrei Educaţie Socială, Artistică şi Tehnologică deţin o experienţă apreciabilă în domeniul educaţilonal; sunt autori de curriculum, manuale şi ghiduri metodologice; au contribuţii relevante în cercetare, publicând numeroase studii şi articole ştiinţifice în reviste de specialitate naţionale şi internaţionale; se implică în diverse proiecte investigaţionale şi de integrare socială;  participă activ la conferinţe, mese rotunde, seminare ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice naţionale şi internaţionale etc.
Membrii catedrei au beneficiat de stagii de dezvoltare profesională în Republica Moldova, România, Polonia, Franţa, Lituania, Cehia, SUA, Ucraina, Austria etc. 
 
Planul cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice pentru anul 2018

Istoria
05.02 – 23.02.2018 (rom.)
17.04 – 04.05.2018 (rom.)
05.11 – 23.11.2018 (rom.)
 
Geografia
05.02 – 23.02.2018 (rom.)
17.04 – 04.05.2018 (rom.)
07.05 –  25.05.2018 (rus.)
24.09 – 12.10.2018 (rom.)
05.11 – 23.11.2018 (rom.)
 
Educaţia civică
19.03 – 06.04.2018 (rom.)
 
Istorie şi educaţie civică
4 săptămâni
26.02 – 23.03.2018 (rom.)
15.10 – 09.11.2018 (rom.)

 Religie
28.05 – 15.06.2018 (rom.)
26.11 – 14.12.2018 (rom.)
 
 
Educaţia tehnologică
15.01 – 02.02.2018 (rom.)
19.03 – 06.04.2018 (rom.)
28.05 – 15.06.2018 (rom.)
15.10 – 02.11.2018 (rom.)
 
Educaţia plastică
28.05 – 15.06.2018 (rom.)
 
Educaţia muzicală
15.01 – 02.02.2018 (rom.)
03.09 – 21.09.2018 (rom.)
24.09 – 12.10.2018 (rom.)
 
Psihopedagogia artelor
15.01 – 02.02.2018 (rom.)
26.02 – 16.03.2018 (rom.)
07.05 – 25.05.2018 (rom.)
03.09 – 21.09.2018 (rom.)
05.11 – 23.11.2018 (rom.)
 
Conducători muzicali din instituţiile
de învăţământ preşcolar
03.09 – 21.09.2018 (rom.)
24.09 – 12.10.2018 (rom.)
 

 

Acte necesare pentru înscrierea la cursurile de formare profesională continuă:
 • ordin de delegare, semnat de directorul instituţiei;
 • copia buletinului de identitate.
IMPORTANT!

   

 • Cursurile (conform planului) sunt fără plată.  
 • Înscrierea la cursuri se realizează:
  • on-line (aici găsiți formularul de înscriere);
  • la telefon: nr. 067 28 85 26 sau 022 46 87 30
  • profesorii se pot înscrie, de asemenea, în prima zi de desfăşurare a cursurilor, conform planului,  la catedra Educaţie Socială, Artistică şi Tehnologică, biroul 205.
 • În cadrul IŞE funcţionează Profilactoriul Pedagogul, care oferă servicii medicale fără plată tuturor cadrelor didactice de la cursurile de formare continuă, membri ai Sindicatului lucrătorilor din învăţământul public şi ştiinţă.
VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!

 

 
Adresa: mun. Chişinău, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
strada Doina 104.