În atenţia cadrelor didactice, managerilor şcolari
şi absolvenţilor studiilor de licenţă  


INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
anunţă admiterea la STUDII SUPERIOARE DE MASTER, CICLUL II, etapa a II-a anul de studii 2016-2017 pentru locurile cu finanţare în bază de contract, la următoarele specializări din domeniul

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI*:
  • Management educaţional;
  • Teoria şi metodologia instruirii;
  • Didactici funcţionale în învăţământul preşcolar şi în învăţământul primar.

Perioada de admitere: 04 august - 26 august 2016.

Şedinţa Comisiei de concurs: 02 septembrie 2016
Anunţarea rezultatelor concursului de admitere: 03 septembrie 2016

 

Acte necesare pentru prezentare Comisiei de admitere:
  • cererea de admitere la concurs;
  • actul de studii şi suplimentul la diplomă, în original şi xerocopia acestora;
  • certificatul medical (formular 086-U);
  • buletinul de identitate în original şi xerocopia acestuia;
  • copia carnetului de muncă;
  • 4 fotografii 3x4.


 

Adresa Comisiei de Admitere:
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
Oraşul Chişinău, str. Doina, 104,
Blocul de studii, etajul I, aula 101-A.
Telefon de contact: 022468732

Programul de activitate a Comisiei de Admitere:
Luni – Vineri, între orele 09.00 – 17.00;
Sâmbăta, între orele 9.00 – 14.00.