LISTA PERSOANELOR ÎNMATRICULATE LA STUDII SUPERIOARE, CICLUL II, MASTERAT, ANUL 2014-2015

DOMENIUL ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
 
Specialitatea Management educaţional
Finanţare de la bugetul de stat: 
1)Gherasim Inga
2)Mamauca Ilinca
3)Cîrlan Iurie
4)Pîrgari Mirabela
5)Barbaroş Clava

Cu achitarea taxei de studii:
1.Saharnean Ala
2.Romanenco Maria
3.Margină Diana
4.Şoşu Igor
5.Parfeni Lilia
6.Bibic Alexandru
7.Goncearu Liliana
8.Clipaci Diana
9.Vivdici Ana
10.Tihon Tamara
11.Dugneanu Elena
12.Bumbu Eleonora
13.Ivanov Ana
14.Ciobanu Alexandru
15.Spînu Viorica
16.Moroşan Radion
17.Rusu Irina
18.Juc Mariana
19.Vrabii Ala
20.Plotnicov Lidia
21.Godovaniuc Elena
22.Tornea Aliona
23.Albu Angela
24.Crat Liudmila
25.Bebea Ludmila
26.David Irina
27.Bodrug Ala
28.Berezovschi Nelly
29.Mitreanu Nadejda
30.Gropa Galina
31.Coraberu Larisa

Specialitatea Didactica disciplinelor filologice
Finanţare de la bugetul de stat:
1)Ursu Mariana
2)Trohin Nadejda
3)Schneider Natalia
4)Dereneu Tatiana
5)Stegaru Tatiana
6)Bîstriţchi Maia
7)Pascal Olga
8)Maimescu Parascovia

Cu achitarea taxei de studii:
1.Vutcariov Alexandra
2.Cazacu  Angela
3.Marcenco Svetlana
4.Streliciuc Veronica
5.Simon Nina
6.Sorochina Victoria
7.Ciuntu Natalia
8.Oală Viorica
9.Blăniţă Gabriela
10.Juganari Rodica

Specialitatea Didactica disciplinelor reale
Finanţare de la bugetul de stat:
1.Botnaru Veronica
2.Bednîi Svetlana
3.Mardari Nina
4.Bibic Elena 
5.Chistruga Gheorghe
6.Bulhac Ludmila
7.Şargarovschi Serghei
8.Gurgurova–AfanasievTatiana

Cu achitarea taxei de studii:
1.Platon Marcela
2.Palii Elena
3.Nagaranschi Olga
4.Ivanov Angela
5.Gordienco Angela
6.Veveriţa Ecaterina

Specialitatea Didactica disciplinelor socioumanistice
Finanţare de la bugetul de stat:
1.Şoşu Aurelia
2.Struţ Liubov
3.Ghencea Carolina
4.Petica Rodica
5.Zaraf Liliana
6.Bălan Galina
7.Brumărel Mariana
8.Bodrug Galina

Cu achitarea taxei de studii:
1.Iurin Irina
2.Levandovschii Irina
3.Afanasii Ludmila
4.Şterţ Larisa

Specialitatea Psihopedagogie în învăţămîntul primar
Finanţare de la bugetul de stat:
1.Chetruşca Iulia
2.Sologub Lilia
3.Sîrbu Lilia
4.Bujac Adriana
5.Constantinov Cornelia
6.Berezovskaia Elena
7.Guzun Margareta
8.Cojuşneanu Ana

Cu achitarea taxei de studii:
1)Rusu Svetlana
2)Mîrzenco Tatiana
3)Spătaru Svetlana
4)Derenco Maria
5)Popescu Violeta
6)Rusnac Stela
7)Cerlat Natalia
8)Plămădeală Natalia
9)Arion Valentina

Specialitatea Psihopedagogie în educaţia preşcolară
Finanţare de la bugetul de stat:
1)Izmană Ala
2)Bucliş Viorica
3)Stratiev Eugenia
4)Hapun Anna
5)BacaliucLucia
6)Basarab Natalia
7)Burea Aliona
8)Maxim Ina

Cu achitarea taxei de studii:
1)Russu Mariana
2)Lazari Silvia
3)Bogdan Cristina
DOMENIUL ŞTIINŢE SOCIALE

Specialitatea Asistenţă psihologică în sistemul educaţional
Finanţare de la bugetul de stat:
1.Mihăilă Ana
2.Creţu Ana
3.Lăpuşneanu Anna
4.Boaghe Vera
5.Ţurcanu Alina
6.Plotnic Sergiu
7.CaramanSvetlana
8.Madan Stepanida
9.Orlov Victoria

Cu achitarea taxei de studii:
1.Călugăru Dorina
2.Onică Marian

Specialitatea Psihologia educaţiei timpurii
Finanţare de la bugetul de stat:
1.Moroshanu Daria
2.Ermurachi Ana

Specialitatea Asistenţă psihopedagogică a persoanelor cu CES
Finanţare de la bugetul de stat:
1.Migaeş Cristina
2.Melnic Maria
3.Julei Lilia
4.Ciubeică Galina
5.Bostan Martin
6.Ciobanu Aliona
7.Ceban Adriana
8.Ursuleac Alina
9.Şeremet Mihail

Specialitatea Psihologie socială şi corecţională
Finanţare de la bugetul de stat:
1.Butuc Anastasia
2.Paniş Alina
3.Bulicanu Petru

Cu achitarea taxei de studii:
1)Potîngă Nelea
2)Bria Natalia
3)Demciuc Ana
4)Secu Victoria
5)Cazacu Ina
6)Micleuşanu Zinaida
7)Laştur Vladimir
8)Mîţu Mariana
9)Preaşca Eudochia
10)Moscalenco Larisa
11)Straistari-Lungu Cristina