Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă şedinţa masteranzilor după cum urmează:

  • anul I, şedinţa se desfăşoară în data de 12.09.2014, la ora 15.00, în Sala de Festivităţi;
  • anul II, şedinţa se desfăşoară în data de 19.09.2014, la ora 15.00, în Sala de Festivităţi.

Comisia de admitere.