Catedra Psihopedagogie şi Management Educaţional  

din cadrul Institutului de Științe ale Educației

organizează on-line în data de 27.05.2022, începând cu ora 14.00,

Seminarul metodologic 

„MANAGEMENTUL EFICIENT AL PROIECTELOR: OPORTUNITATE DE SUCCES ORGANIZAȚIONAL”


Scopul Seminarului metodologic:

Seminarul metodologic urmărește scopul de dezvoltare a competenţelor profesionale aferente managementului eficient al proiectelor, conform Programului seminarului metodologic.


Grupul-țintă: cadre de conducere din învățământul general și învățământul profesional tehnic

Durata: 4 ore

Taxa de participare: 100 de lei (rechizite bancare) Achitarea taxei: până la 26.05.2022

Coordonatorul Seminarului metodologic: PANIȘ Aliona, dr., conf. univ.


Precizări:

Înscrierea la Seminarul metodologic: doritorii se pot înregistra on-line completând Formularul de înregistrare.

Link-ul de acces la Seminar va fi expediat pe adresa e-mail în urma completării Formularului de înregistrare.

Certificarea participanților: se va elibera Certificat de participare la seminar cu indicarea datei și a numărului de ore.


Important:

Cadrele de conducere participante la seminarul metodologic, care dețin Certificatul de formare profesională continuă la IȘE, în anul de studii 2021-2022, vor fi scutite de taxa de participare, în baza indicării în Formularul de înregistrare a numărului certificatului de FPC și data eliberării acestuia.