FORMULAR
de înregistrare
(„Stagii de formare profesională continuă
a cadrelor didactice și de conducere”)

Noutăţi / Anunţuri

ANUNȚ privind promovarea stagiilor de formare profesională continuă la distanță de Institutul de Științe ale Educației
Direcțiilor Educație/OLSDI, Conducătorilor instituțiilor de învățământ general
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Vă informează că în baza Hotărârii nr.6/2020 se suspendă procesul de formare profesională continuă a cadrelor...
Către cadrele didactice și de conducere din instituţiile de învăţământ general
SIMPOZIONUL PEDAGOGIC NAŢIONAL "ASIGURAREA CONTINUITĂŢII LA NIVELUL CLASELOR A IV-A ŞI A V-A DIN PERSPECTIVA IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI"
INFORMAȚIE CU PRIVIRE LA ECD CLASELE PRIMARE!
Institutul de Științe ale Educației organizează în perioada 07 februarie – 17 mai 2020 formarea continuă a cadrelor didactice la modulul de trei zile Evaluarea Criterială prin Descriptori la clasele 1- 4.
Joi, 06 februarie 2020, ora 13.00, în ședința SȘP, 511.03-Psihologie socială, din cadrul IȘE va fi examinată teza de doctor în psihologie a dnei Vrabie Silvia
Joi, 16 ianuarie 2020, la ora 13.00, în ședința SȘP, 511.03-Psihologie socială, din cadrul IȘE va fi examinată teza de doctor în psihologie a dnei Zubenschi Mariana
Planul stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice / de conducere pentru anul 2020
Sâmbătă, 14 decembrie 2019, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, str. Doina 104, va avea loc şedinţa Seminarului Republican al Profesorilor de Matematică.
IȘE organizează în perioada 15 noiembrie 2019 – 02 februarie 2020 formarea continuă a cadrelor didactice la modulul de trei zile Evaluarea Criterială prin Descriptori la clasele 1- 4.