Profilactoriul IŞE

Mens Sana in Corpore Sano

 Profilactoriul IŞE a instituit Foaia de recuperare, care include un set de servicii medicale pentru recuperarea sănătăţii cadrelor didactice pe parcursul stagiului de formare continuă. Structurizarea Foii de recuperare se efectuează de către medicii de profil corespunzător ai Profilactoriului, luându-se în consideraţie diagnosticul, vârsta pacientului, maladiile concomitente şi starea de sănătate a acestuia la momentul examinării. Pentru a beneficia de atare servicii, cadrele didactice şi manageriale, care promoveaza stagiile de formare profesională continuă, vor prezenta un extras medical de la medicul de familie în băza căruia medicii din Profilactoriu vor indica serviciile de recuperare a sănătăţii.

Setul de servicii medicale de recuperare: 

 • Consultaţia medicului terapeut
 • Consultaţia medicului ginecolog
 • Consultaţia medicului stomatolog
 • Electroterapie (electroforez, amplipulsterapie, curent diadinamic, magnitoterapie, câmp electromagnetic) 
 • Aerosolterapie (inhalaţii);   
 • Speleoterapie artificială cu aparatul „Ioana” 
 • Băi cu conifere (aromatizante) / cu bule de aer (cu perle)  
 • Duş-masaj subacvatic
 • Duş circular /  dus Şarco 
 • Masajul regiunii gulerului şi coloanei vertebrale

Pe parcursul stagiilor de formare profesională continuă, cadrele didactice şi manageriale pot beneficia de servicii medicale de recuperare a sănătăţii, prestate de Profilactoriul Institutului. 

Serviciile medicale sunt prestate în contextul parteneriatului Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi Consiliului General al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei. 

Taxa Foii de recuperare pentru cadrele didactice şi manageriale aflate pe parcursul unui stagiu va fi achitată, după cum urmează:
 • Institutul de Stiinţe ale Educaţiei în proporţie de  60% =  300 lei;
 • Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei în proporţie de 40% = 200 lei, această sumă acoperind partea restantă a contribuţiei pacientului.
Costul total al serviciilor medicale prestate pacientului în baza Foii de recuperare va alcătui suma până la 500 de lei pentru 25 - 28 de proceduri pe parcursul duratei stagiului de formare profesională continuă. Pacienţii, solicitanţi de mai multe proceduri de recuperare decât cele stipulate în Foaia de recuperare, vor achita suplimentar suma pentru serviciile medicale prestate (conform tarifelor stabilite (aprobate prin Hotărâea Guvernului RM nr. 1020 din 29.12.2011, anexa 3).

Foaia de recuperare a sănătăţii poate fi procurată în Profilactoriul IŞE. Cadrele didactice, care realizează stagii de formare profesională în cadrul IŞE vor prezenta confirmarea de membru al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei eliberată de către Consiliile Raionale Sindicale Ramural – Teritoriale ale SEŞ, vizată de Preşedintele acestora. Confirmările pot fi expediate prin fax pe adresa IŞE, la solicitare.

Persoanele fără confirmare de membru sindical vor achita suma de 50% din costul Foii de recuperare (250 lei).

 

Profilactoriul IŞE
Profilactoriul IŞE

 


 Miercuri 5 martie a avut loc deschiderea profilactoriului ISE