Programele stagiilor de formare profesională continuă sunt reconceptualizate în conformitate cu politicile educaţionale şi nevoile cadrelor didactice. Predarea / învăţarea / evaluarea se va realiza în cadrul disciplinelor integrate în baza principiului transdisciplinarităţii. Stagii de formare profesională continuă, 150/450 ore (20 de credite)

  
 
 
 

Planul stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice / de conducere pentru anul 2019